Hopp til hovedteksten
Makrell
Utskriftsvennlig versjon

Pelagisk fisk

Forskningsgruppen jobber med pelagisk fisk i alle havområdene våre. Hovedmålet er å opprettholde instituttets kompetanse når det gjelder pelagisk fisk, det være seg biologi, kunnskap om bestandenes utbredelse på alle utviklingstrinn, prøvetaking, alderslesing og mengdemåling slik at denne kompetansen kan komme til nytte i prosjektene i rådgivingsprogrammene og forskningsprogrammene.

Arter som gruppen har spisskompetanse på er:

• Norsk vårgytende sild
• Sild i Nordsjøen
• Laks i havet

Forskningsgruppen leverer forsknings- og teknikerkompetanse om pelagisk fisk:

I tillegg har gruppen kompetanse innen forskning og rådgiving i fjerne farvann.