Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Masteroppgave ved havforskningsinstituttet, faggruppen Økosystemprosesser

Faggruppen Økosystemprosesser er svært variert og består av både studenter, teknikere, ingeniører og forskere. Vi ønsker å knytte til seg flere mastergradsstudenter. Masteroppgaver er en god måte å få undersøkt aktuelle problemstillinger på, samtidig som det gir fremtidige arbeidstakere opplæring og erfaring som er etterspurt når det lyses ut ledige stillinger ved Havforskningsinstituttet. I Økosystemprosesser jobber vi med en rekke ulike problemstillinger og kan tilby interessante og relevante oppgaver til kandidater med økologisk, biologisk, oseanografisk eller statistisk bakgrunn.

Eksempler på oppgaver kan være:

  • Undersøke hvordan den romlige utbredelse til en art påvirkes av klimaet eller andre miljøforhold.
  • Hva spiser fisken? Varierer det med tilgjengelige byttedyr og er konkurranse med andre arter viktig?
  • Berggylt blir stadig mer brukt for avlusing av laks i oppdrettsmerder. Hvordan kan man legge forholdene til rette for berggylten slik at dette blir mest mulig effektivt?
  • Havforskningsinstituttet bruker store summer årlig på toktvirksomhet. Kan man endre toktdesignet slik at man kan korte ned på tokttiden men fremdeles ha like sikre toktresultater?

Høres dette interessant ut? Ta i så fall kontakt med faggruppeleder Geir Odd Johansen