Nansen1000.jpg

Fiskerifaglig forum for utviklingssamarbeid

 

Fiskerifaglig forum for utviklingssamarbeid er et uformelt forum for samarbeid mellom norske institusjoner som er involvert eller har interesser i fiskerisektorens bistand til utviklingsland. Fiskerifaglig Forum etablert i 2003 etter initiativ fra Norad og ledes av en gruppe representanter fra noen av de involverte institusjonene. Forumet har arrangert flere møter og seminarer og får økonomisk støtte fra Norad. Sekretariatsfunksjonen er lagt til HI, Havforskning i utviklingsland (CDCF).

Fiskerifaglig forum skal være en møteplass for samarbeid og diskusjon rundt tanker, ideer og prinsipper som har betydning for utviklingssamarbeidet innen fiskerisektoren. Forumet har også som mål å tilrettelegge for kontaktskaping og mulig samarbeid med norske institusjoner i nåværende og planlagte utbyggingsprosjekter.

Fisk for utvikling

Når så vel professorar som studentar ved Norges Fiskerihøgskule (NFH) snakkar om “sør” er dei langt forbi Sinsenkrysset. Då handlar det om land som ligg rundt ekvator og sørover, og det nokså nøyaktig 30 år sidan NFH for første gang gjorde denne delen av verda til fiskerifagleg pensum.

Les hele saken hos UiT

[09.03.15]

Årsmøte Fiskerifaglig forum 2015

Fiskerifaglig Forum inviterer til seminar

Tema: Fisk for utvikling - Hvordan bidra til global matsikkerhet og ernæring
Sted: Tyholmen hotell, Arendal
Tidspunkt: Arendalsuken, fredag 14. august 2015; 0900-1300; lunsj 1300-1400

[23.01.15]
les mer

Kontaktinformasjon

Bjørn Erik Axelsen
Mobil: 971 44 940

Ragnhild Balsvik
Mobil: 478 93 002
 

English version:

Fishery Forum