Eksempel på vegetasjon på fjordbotn

EPIGRAPH - eit forskingsprosjekt om kyst- og fjordøkologi

I Porsangerfjorden er stortareskogane sterkt redusert fordi store mengder kråkebollar beiter ned tareplantane. Samstundes er sukkertaren i sterk nedgang og bestanden av brisling kraftig redusert i Hardangerfjorden. For å undersøke kva som skjer i dei to økosystema, starta Havforskingsinstituttet eit strategisk instituttprogram om kyst- og fjordøkologi i 2008.

les mer

Kartlegg påverknad på økosystemet i Hardangerfjorden

Forskingsprosjektet EPIGRAPH skal dokumentera og kartleggja menneskeleg påverknad på økosystemet i Hardangerfjorden. Dei første resultata frå prosjektet viser få endringar hos tang- og tarebestandane sidan 1950-talet, men i delar av fjorden er det uvanleg mykje påvekstalgar. Mengda av oppdrettsfisk har auka så mykje at det øydelegg effekten av oppdrettarane sin innsats for å avlusa oppdrettsfisken.

[24.09.09]
les mer

Livet i Porsangerfjorden kartlegges

I Porsangerfjorden har den lokale torskebestanden minket kraftig, kråkeboller har beitet ned taren og fjorden invaderes av kongekrabbe. Siden kongekrabbe blant annet spiser kråkeboller, kan den kanskje bidra til reetablering av tareskogen. I tillegg er fjorden tilholdssted for steinkobbe og havert, og periodiske besøk av grønlandssel er vanlig. Fjorden er forholdsvis uberørt av menneskelig aktivitet.

[24.09.09]
les mer

Kontaktpersonar

Prosjektleiar EPIGRAPH
Arne Bjørge
Tlf. 22 95 87 51

Prosjektleiar Porsanger
Kjell Tormod Nilssen
Tlf. 77 60 97 24
Mob. 900 92 829

Prosjektleiar Hardanger
Øystein Skaala
Tlf. 53 47 35 23
Mob. 476 27 878

Kommunikasjonsansvarleg
Beate Hoddevik Sunnset
Tlf. 55 23 85 16
Mob. 908 21 630