Sissel Rogne

rogne.JPG
Telephone: 90732123
Department: Administrerende direktør med stab

Arbeider med

Sissel Rogne er direktør ved Havforskningsinstituttet. Hun tiltrådte i januar 2016. Havforskningsinstituttet er Europas nest største havforskningsinstitutt.Tidligere har hun vært direktør i Bioteknologirådet og har arbeidet ti år innen medisinsk forskning og ti år innen agro- og akvakulturforskning. Rogne ble professor i bioteknologi i 1992. Hun er utdannet cellebiolog med doktorgrad i molekylærgenetikk. Hun har bred erfaring fra styrer og råd innen forskning og utvikling, både nasjonalt og internasjonalt.

Is this your profile? Edit your profile (login)