Øivind Strand

Telephone: 47308955
Department: Bentiske ressurser

Arbeider med

å bedre forstå skjell sin rolle i økosystemer på kysten og i fjordene. Dyrking, havbeite og -utnyttelse av naturlige bestander av skjell.  Fokus på hvordan miljøet påvirker skjellenes fødeopptak og vekst, og effekter av skjelldyrking på økosystemet.

å bedre forstå hvordan oppstrømning av næringsrikt dyppvann til de øvre vannlag i fjorder kan øke produksjon av planteplankton og dyr (skjelldyrking) som beiter på algene.

lokalisering og bæreevne i akvakultur, knyttet til utvikling av verktøy for beslutningsstøtte i forvaltning og næring.

Prosjekter

Is this your profile? Edit your profile (login)