Lis lindal Jørgensen

No image
Telephone: 97185556
Department: Økosystemprosesser

Arbeider med

Jeg arbeider med bunndyrssamfunn i subarktiske og arktiske marine havområder.

Barentshavet er mitt spesialområde hvor jeg, i lag med mine Russiske kollegaer fra PINRO, har utviklet et langtids overvåkningsprogram for endringer i utbredelse og fordeling av bunndyr. Dette skal brukes i miljøovervåkningen som inngår i Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten.


Jeg arbeider også med kongekrabbens effekt på bunndyrslivet i Norske fjorder. Porsanger fjord i Finnmark, Nord Norge, er mitt spesialområde.

Emner som inngår i mitt arbeid med bunndyr er: kartlegging, produktivitet, bærekapasitet, beiteområder for fisk og evertebrater, invasjon av fremmede arter, effekter fra klimaendring, bunnfiske og annet fysisk slitasje.

Curriculum Vitae

UTTDANNING, JOBB OG FELTARBEID:

1993: Cand. scient. University of Bergen (Norway)
2001: Dr. scient. NFH, University of Tromsø (Norway)
2002: Post.doc. NFH, University of Tromsø (Norway)
1990: Marine expedition with the research vessel "Magnus Heinason" (The Faeroe Island). Sampling with Sneli-sledge, bottom-dredge, bottom-trawl, Mc-Intyre grab. Sorting and identifying of marine animals.
1993: Marine expedition to the Kara Sea with the Russian research vessel "Dalnie Zelensi". Sampling with van-Veen grab, Niemesto Core and Mini-CTD.
1993: Studies at Murmansk marinbiological Institute (MMBI) (Russia).
1994: Co-operation with Russian colleges in Tromsø (Norway).
1994: Marine expedition to the eastern part of the Barents Sea, Kolguyev, Cheskaja bay and the White Sea with the Russian research vessel "Vsevolod Beryozkin". Sampling with van-Veen grab, Niemesto Core and Mini-CTD.
2001-2003: Post-doctoral scientist on the project: “Effects of the non-native red king crab Paralithodes camtschaticus in Chlamys islandica beds (Finnmark fjords, northern Norway)?” Monitoring including diving, video, and sampling by hand.
2003-2008: Research scientist at IMR
2003: Leader for IMR at the EU-project MAFCONS (Managing Fisheries to Conserve Groundfish and Benthic Invertebrate Species Diversity) http://www.mafcons.org/
2004: Leader for IMR for the research program concerning the scientific basis for environmental quality objectives (EcoQos) for the Barents Sea ecosystem, Bottom fauna and habitats http://barentshavet.imr.no/
2004-06: Coordinator for the Advisory Program on the Coastal Ecosystem at IMR.
2006-2008: Leader for the IMR research program for developing long term monitoring program for the benthic ecosystem in the Barents Sea
2007-2008: Research cruise in the Porsanger fjord to re-investigate benthic habitats and red king crab invasion rate.

PAPERS:

Jørgensen L.L., Danheim J., Anisimova N., Lubin P., Manushin I. (in prep) Large-scale spatial patterns in benthic fauna in the Barents Sea – first results of annual Russian-Norwegian trawl surveys

Renault, P. and LL. Jørgensen (in press) Impacts of sea ice reductions on benthic communities. Polar Research. Cap 7.

Jørgensen (2008) Invasion of benthic fjord habitats by non-indigenous king crab. Polar Research in Tromsø. P:10-11.

Jørgensen L.L. and Primicerio R (2007) Impact scenario for the invasive red king crab Paralithodes camtschaticus (Tilesius, 1815) (Reptantia, Lithodidae) on Norwegian, native, epibenthic prey. Special Issue on Crustacean Invaders for the journal Hydrobiologia .Vol. 590, No 1: 47-54.

Pedersen O.P., Nilssen, E.M., Jørgensen, L.L., Slagstad, D. (2006) Advection of the Red King Crab larvae on the coast of North Norway – a Lagrangian model study. Fisheries Research 79:325-336

Jørgensen LL, (2005) Impact scenario for an introduced decapod on Arctic epibenthic communities. Biological Invasion 7:949-957

Jørgensen LL, Gulliksen B (2001) Rocky bottom fauna in arctic Kongsfjord (Svalbard)studied by means of suction sampling and photography. Polar Biology 24:113-121

Jørgensen LL, Pearson TH, Anisimova NA, Gulliksen B, Dahle S, Denisenko S, Matishov G (1999) Environmental influences on benthic fauna associations of the Kara Sea (Arctic Russia). Polar Biology 22:395-416

Buzinskaya G, Jørgensen LL (1997) A re-description of Trochochaeta carica (Birula, 1897) (Polychaeta: Trochochaetidae) with notes on reproductive biology and larvae. Sarsia 82:69-75

REPORTS

Lubin P., Jørgensen L.L., Anisimova N. (in prep) Benthos. In Arneberg and Stiansen (editors). Joint Russian-Norwegian Environmental Status Report on the Barents Sea.

Jørgensen L.L. Artssammensetning og mangde av bunndyr og fisk i forskningstrål in: Knut Sunnanå og Maria Fossheim. Forvaltningsplan Barentshavet -rapport fra overvåkingsgruppen 2008 Fisken og havet , særnummer 1 b–2008

Jørgensen L.L, Anisimova N., Ljubin P. Benthic investigations (2007) in: Stiansen, J.E. and A.A. Filin (editors) Joint PINRO/IMR report on the state of the Barents Sea ecosystem in 2006, with expected situation and considerations for management. IMR/PINRO Joint Report Series No. 2/2007. ISSN 1502-8828. 209 pp.

Jørgensen L.L, Anisimova N., Ljubin P. Benthic investigations (2008) in: Stiansen, J.E. and A.A. Filin (editors) Joint PINRO/IMR report on the state of the Barents Sea ecosystem in 2006, with expected situation and considerations for management. IMR/PINRO Joint Report Series No. 2/2007. ISSN 1502-8828. 209 pp.

Jørgensen, L.L. 2005 The Scientific Basis for Environmental Quality Objectives (EcoQOs) for the Barents Sea ecosystem Working group report: Bottom fauna and habitats. P. 1-6

Jørgensen L.L. Brattegard, T. 2005. Atlantic benthic species migrating into arctic areas: indicators of climatic change? i: Jørgensen L, Hop H (Eds.) The Scientific Basis for Environmental Quality Objectives (EcoQOs) for the Barents Sea ecosystem Working group report: Bottom fauna and habitats. P.6-9

Jørgensen L.l. 2005. Sessile or fragile megafauna: indicators of physical disturbance? i: Jørgensen L, Hop H (Eds.). The Scientific Basis for Environmental Quality Objectives (EcoQOs) for the Barents Sea ecosystem Working group report: Bottom fauna and habitats. P.14-17

Jørgensen L.L. 2005. Scallop beds: Coastal indicator of invasive king crab? i: Jørgensen L, Hop H (Eds.). The Scientific Basis for Environmental Quality Objectives (EcoQOs) for the Barents Sea ecosystem Working group report: Bottom fauna and habitats. P.18-21

PRESENTATIONS

Jørgensen LL 2009. The carrying capacity of native benthos with increasing invasion of the red king crab: questions and methods International Workshop “INDICATOR BASED METHODS TO ASSESS AND MAP BIOLOGICAL POLLUTION IN THE COASTAL WATERS OF NORWAY”. Founded by the Research Council of Norway

Jørgensen LL 2003: Marine Biological Invasion of the Red King Crab Paralithodes camtschaticus in Northern Norway. ICES working group on Introductions and transfers of marine organisms. Vancouver (24-28/3 2003).

Is this your profile? Edit your profile (login)