Overvåkningsbøye Skagerrak

I prosjektet «Hav møter land» er det satt ut en overflatebøye for overvåkning av Den norske kyststrømmen i Skagerrak. Bøyen er plassert ca. 1,5 nautiske mil utenfor Torungen Fyr ved Arendal. Bøyen er også et solid bidrag til overvåkningsprogrammet Kystovervåkningen ¬ Sør Norge for miljøforhold nær kysten.

På toppen av bøyen er det installert en standard værstasjon som måler blant annet temperatur og vind. Under vann er bøyen utstyrt med sensorer for å overvåke temperatur, saltholdighet, oksygen og klorofyll, i tillegg til et akustisk instrument for måling av strøm. Dette instrumentet fungerer som et ekkolodd og sender ut akustiske signaler som reflekteres av partikler som flyter passivt i sjøen. Deretter brukes doppler-effekten for å beregne hastighetene til disse partiklene. Dermed vet man også hastigheten og retningen på strømmene som passerer under bøyen, helt fra overflaten og ned til bunnen. Bøyen designet for å observere strøm i havet i sanntid. Noe som er med på å bedre kystovervåkningen og beredskapen langs Sørlandskysten. Alle observasjonene er tilgjengelig på denne siden.

Data fra bøyen har ikke gjennomgått noen form for kvalitetskontroll og kan derfor inneholde feil. OBS: bøyen er for tiden ute av drift. Det er usikkert når den vil bli satt i drift igjen (01.09.14)

Buoy

Variabler

Dato