torsk800.jpg

Aktiv forvaltning - hva er det?

Langs Norges kyst finnes det nå en rekke områder der fisk, hummer og andre levende organismer er vernet. Det er forskjellige grader av vern i de ulike verneområdene. Her kan du lese om bakgrunnen for og konsekvensene av dette vernet. Vi ønsker her å informere om prosjektet, som etter vårt syn kan bidra til en mer helhetlig forvaltning av våre marine kystressurser.

les mer

Kontakt

Torjan Bodvin
907 95 847

Livet under brygga

Følg med på livet under brygga i Flødevigen via "live" - webkamera:
Livet under brygga