torsk800.jpg

Aktiv forvaltning - hva er det?

Langs Norges kyst finnes det nå en rekke områder der fisk, hummer og andre levende organismer er vernet. Det er forskjellige grader av vern i de ulike verneområdene. Her kan du lese om bakgrunnen for og konsekvensene av dette vernet. Vi ønsker her å informere om prosjektet, som etter vårt syn kan bidra til en mer helhetlig forvaltning av våre marine kystressurser.

les mer

Livet under brygga

Følg med på livet under brygga i Flødevigen via "live" - webkamera:
Livet under brygga